STRESSHANTERING GENOM ACTAcceptance and Commitment Träning

PREVOCustom Title

ACT Stresshantering

Genom att träna medarbetares och chefers psykologiska färdigheter skapar PREVO Ökat välmående, förbättrade prestationer och ökad avkastning.

Prevo ACT Stresshantering

Services

ACT Hos Prevo

PREVOS TRÄNINGSPROGRAM bygger på Acceptance and Commitment Training, ACT. I korthet handlar ACT om att genom nya förhållningssätt inom stresshantering – Acceptans – lära sig att hantera den stress som är oundviklig, och att ta steg mot det som är viktigt i livet – Commitment – samt att hantera de hinder som uppstår på vägen. Ska man förändra sitt liv behöver man ofta ta kraft från de djupa källorna. Ytterst handlar det också om att agera/handla – ACT . Innehållet består av både teoretiska- och upplevelsebaserade moment. ACT är en psykologisk modell för stresshantering som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Modellen har fått goda resultat efter forskning i England där de som genomgått en kurs inom ACT terapi har sänkt arbetsrelaterad stress och ökad generell psykisk hälsa.

Klicka på länken om du vill se fördjupad information om ACT

 

ACT MED FÖRELÄSNINGAR


 

INSPIRERANDE, lättförståeliga och vetenskapligt förankrade föreläsningar/workshops om vad stress är och hur man bäst bemöter stresshantering enligt senaste stressforskningen. Alla föreläsningar och workshops blandar vetenskaplig information med utvecklande och roliga övningar som lätt kan appliceras i arbetslivet och vardagen. Konkreta verktyg för att sänka stress, öka den psykologiska flexibiliteten och optimera prestationer presenteras. Under föreläsningarna kan deltagarna prova på olika metoder för att sänka stress, prestera bättre och öka välbefinnandet.

Stresshantering ACT Terapi

 

STRESSHANTERINGSARBETE


 

MED UTGÅNGSPUNKT i er organisations behov och relevant forskning utformar vi ett träningsprogram, vanligtvis på fyra tillfällen á tre timmar utspritt över 8-10 veckor. Deltagaren får på plats kunskap om och övning i psykologiska tekniker för att bland annat hantera stress, leva mer i enlighet med sina värden, och förhålla sig till tankar och känslor. Mellan tillfällena omsätter och tränar deltagaren de nya färdigheterna i praktiken och sätter upp mål som sedan följs upp i gruppen.

 

SYFTET MED STRESSHANTERING


 

  • Att ge verktyg för att minska, hantera och förstå sin egen stress.
  • Att hitta sätt att öka välmående och samtidigt prestera optimalt.
  • Att öka deltagarens möjlighet att drivas av lust och meningsfullhet i arbetet och livet i stort.
  • Att öka deltagarens förmåga att sätta långsiktiga och kortsiktiga mål
    baserade på egenvalda värden.
  • Att öka deltagarens förmåga att hantera inre hinder såsom tankar och
    känslor som kan stå i vägen.
  • Att höja deltagarens fokus och stresstålighet genom övning i medveten närvaro.

Referenser

PREVOs träningsprogram kring stresshantering har varit mycket värdefullt för medarbetare och chefer i vår organisation över hela Sverige. Vi arbetar med höga krav på leverans mot våra kunder i internationellt konkurrens där stressiga situationer förekommer. Jag kan varmt rekommendera PREVOs tjänster. HR-manager Ewa Wahlgren TIETO SVERIGE AB

 

Att vara forskare är världens bästa jobb. Ett kreativt arbete med flytande arbetstider som dock kan leda till utmattning i förlängningen. Genom PREVOs träningsprogram fick jag verktyg att på ett rationellt sätt hantera min vardagliga stress samt en kompass för att medvetet ta kontroll över hur jag fördelar min tid. Inte bara på jobbet, utan även med familj och vänner. Jag använder dessa verktyg dagligen och jag kan varmt rekommendera utbildningen. Johan Lindberg Forskare Karolinska Institutetn.

 

Kursen har på ett stillsamt och seriöst sätt gett verktyg för mig och mina medarbetares hantering av stress. En värdefull kurs både i arbetet och privat.Stig Engcrantz VD och Koncernchef

 

PREVOS träningsprogram har varit tids- och kostnadseffektivt och gav mig flera effektiva verktyg för att bättre hantera stress och oro i min vardag. Ovärderligt för mig. VD Marie Karlberg Kandus AB

image2

VD NILS-ERIC TEDGÅRD

Legitimerad psykolog
Nils-Eric har utbildat inom psykologi i över tjugo år och är sedan många år ACT-tränare. Han har författat böcker för näringsliv och skola. PREVO är ett nätverk av auktoriserade ACT-tränare som alla är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av att utbilda i ACT och stress och psykisk ohälsa.

E: info@tedgard.se

M: 0707-31 81 51

INTRESSEANMÄLAN – KONTAKT
För kontakt och icke bindande intresseanmälan fyll i uppgifterna nedan och skicka.

Namn:

Yrke:

Företag:

Telefon:

E-post:

Meddelande

Custom Title

posted on juli 11th, 2017 | in Uncategorized

Stress påverkar kroppen NEGATIVT

Stress har visat sig påverka kroppen negativt i flera tester, det första som händer är att stress får det sympatiska nervsystemet att aggera. Detta sänder sedan igång en process som utlöser stresshormoner som utsöndras i kroppen, vilket i sin tur sätter igång hormonerna adrenalin och noradrenalin. Detta gör att vi snabbt känner oss piggare medan blodtrycket ökar i kroppen. Kortvarigt är detta inte så farligt men fortsätter det och blir det mer långsiktigt kan detta skapa ett problem och vi känner oss genast mer pressade utan att kunna göra mycket åt det.

Hamna inte i denna fällan och låt inte stressen fortsätta, ta kontakt med oss redan idag! Vi erbjuder ACT träning och ACT terapi för att hjälpa dig slippa stressen och må bättre!

ACT träning

posted on juni 30th, 2017 | in Uncategorized

Ordna stressen med ACT

Känner du ofta dig stressad? Känner du dig stressad över att du är stressad? Då har du kommit till helt rätt sida! Vi på Prevo hjälper dig minska din stress med våra metoder för ett garanterat resultat. Din kropp kommer tacka dig, din framtid kommer tacka dig och du kommer själv märka hur mycket bättre allt kommer gå. Du kommer kunna lägga dig på soffan, se på en härlig film utan att börja tänka på alla saker som gör dig orolig.

Ofta brukar våra metoder ta från åtta till tio veckor att genomföra, vi kan redan då garantera att du kommer känna dig bättre med ett nytt tänkande på saker. Kontakta oss redan idag och bli en fri person igen!

posted on december 19th, 2016 | in Uncategorized

Prevo erbjuder stresshantering med ACT!

Känner du dig stressad? I så fall kan du behöva lära dig stresshantering. Dagens arbetsplatser är fyllda med stress genom fullbokade scheman och att man ständigt blir avbruten med nya ansvar som man ska ta hand om. För en arbetsgivare kan detta innebära ökade kostnader eftersom din personal måste ta mer sjukdagar för att hinna lugna ner sig och få upp sina koncentrationsnivåer. På Prevo jobbar vi med stresshantering. Främst i form utav Acceptance and Commitment Training, ACT. Detta är ett arbetssätt där man med nya förhållningssätt lär sig hantera stressen, och fokuserar mer på det viktiga i livet.

Med våra föreläsningar i stresshantering och ACT får ni de verktyg som behövs för att kunna träna på att ta itu med stressen på allvar. Våra träningsprogram är vanligtvis under fyra tillfällen utspritt över 8-10 veckor. Syftet med vår stress terapi är att ge verktygen för att minska, hantera och förstå sin egen stress, men också att hitta sätt att öka en individs välmående för att samtidigt kunna prestera optimalt. Vi vill kunna höja deltagarens fokus och stresstålighet genom träning i stress med terapi för en medveten närvaro.

Välkommen till Prevo!