Blog

posted on december 19th, 2016 | in Uncategorized

Prevo erbjuder stresshantering med ACT!

Känner du dig stressad? I så fall kan du behöva lära dig stresshantering. Dagens arbetsplatser är fyllda med stress genom fullbokade scheman och att man ständigt blir avbruten med nya ansvar som man ska ta hand om. För en arbetsgivare kan detta innebära ökade kostnader eftersom din personal måste ta mer sjukdagar för att hinna lugna ner sig och få upp sina koncentrationsnivåer. På Prevo jobbar vi med stresshantering. Främst i form utav Acceptance and Commitment Training, ACT. Detta är ett arbetssätt där man med nya förhållningssätt lär sig hantera stressen, och fokuserar mer på det viktiga i livet.

Med våra föreläsningar i stresshantering och ACT får ni de verktyg som behövs för att kunna träna på att ta itu med stressen på allvar. Våra träningsprogram är vanligtvis under fyra tillfällen utspritt över 8-10 veckor. Syftet med vår stress terapi är att ge verktygen för att minska, hantera och förstå sin egen stress, men också att hitta sätt att öka en individs välmående för att samtidigt kunna prestera optimalt. Vi vill kunna höja deltagarens fokus och stresstålighet genom träning i stress med terapi för en medveten närvaro.

Välkommen till Prevo!